Hamersveldse Vrouwen

€ 19,95

Hamersveldse Vrouwen’ zijn vrouwen die behoorden tot de St. Jozefparochie in Hamersveld, een dorp dat niet meer bestaat: Hamersveld werd Leusden. Elke vrouw beschrijft haar schooltijd, hoe het haar daarna vergaan is en welke kansen zij benut heeft.

Dochters en moeders komen aan het woord. Van de vrouwen die zijn geboren en getogen in Hamersveld beschrijft de oudste generatie weer het leven van háár moeder, zoals zij zich dat herinnert.  Zo wordt meer dan een eeuw plaatselijke geschiedenis verteld in twee-, drie- en soms zelfs vierluiken van generaties Hamersveldse Vrouwen.