Ondergronds  in de Tweede Wereldoorlog

€ 19,95


Verhalen uit de Gelderse Vallei, Veluwe en Krimpenerwaard

De cover van het boek toont een wapendropping.

Geallieerde bommenwerpers gooiden geen bommen af maar containers met wapens en munitie voor het verzet. In Leusden waren maar liefst víer afwerpterreinen waar deze wapendroppings plaatsvonden.

Het verzet komt in al zijn verscheidenheid aan bod: geruisloos verzet, gewapend verzet, passief verzet, humanitaire hulp, stakingen, onderduiken, sabotage, verspreiden van illegale bladen en spionage.

Het waren gewone mensen die in actie kwamen. Zij keken niet toe, maar handelden. Ieder op zijn eigen manier en naar eigen vermogen.